SPAMY

KTO LUBI SPAMIĆ? JA LUBIE! ALE CZASAMI TYLKO GDY WOLNO SPAMIĆ